Zastosowania Supra Activa - Szpitale

Woda ze słuchawki prysznicowej

Legionella

Nazwa legionella pojawiła się w latach 70. XX w. W 1976 r. wśród uczestników konwentu Legionu Amerykańskiego zorganizowanego w Filadelfii w rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych odnotowano nietypowe grupowe zachorowania na zapalenie płuc. Ogółem zachorowało 221 z czego 34 osoby zmarły (29 uczestników i 5 osób z obsługi hotelu).

Dochodzenie przeprowadzone przez Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób z Atlanty ostatecznie 18 stycznia 1977 r. dowiodło, że to bakteria Legionella pneumophila jest odpowiedzialna za te zachorowania.

W toku dochodzenia ustalono, że do rozwoju bakterii doszło w hotelowym systemie klimatyzacji. Bakteria, która zainfekowała uczestników zjazdu została nazwana „Legionella pneumophila" a choroba „legionellozą". Podobne zachorowania występowały już wcześniej. Zachorowania te zostały retrospektywnie potwierdzone z 1947 r.

Bakteria, która może powodować poważne problemy.

W Polsce problem namnażania się bakterii w instalacjach jest znany projektantom i instalatorom, ale również użytkownikom. Obiekty użyteczności publicznej, co pewien czas podlegają kontroli jakości wody w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Jeżeli służby wykryją skażenie ponadnormatywne, pojawia się problem. Oczywiście jednorazowo szybko można usunąć skażenie środkami chemicznymi, dezynfekując instalację i płucząc. Pociąga to za sobą zamknięcie obiektu na przynajmniej 24 godziny i generuje niemałe koszty. W przypadku dezynfekcji chemicznej i braku gruntownego oczyszczenia instalacji z osadów po pewnym czasie ponownie mogą pojawić się bakterie.

Sprzyjającą temperaturą do kolonizacji bakterii jest w zakresie 25-45 °C a optymalna temperatura do ich rozwoju to 38 °C, niskie stężenie dezynfekantów, zastoiny wody i czynniki biotyczne takie jak obecność innych mikroorganizmów, biofilmu sprzyjają jej rozwojowi i utrudniają neutralizację. Szybkość rozmnażania się bakterii legionella znacznie wzrasta, a podwojenie się ilości kolonii legionelli następuje w ciągu ok. 3 godzin..

W wodie poniżej temperatury 20 °C stopień rozmnażania znacząco spada, ale przy dużo niższych temperaturach bakteria może przetrwać w stanie uśpienia do czasu pojawienia się sprzyjających warunków rozwoju.

Wzrost namnażania bakterii występuje w miejscach występowania inkrustacji osadów wapiennych i kamienia kotłowego w instalacjach.

Ma to miejsce zazwyczaj w instalacjach typu:

  • instalacje ciepłej wody użytkowej
  • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
  • instalacje do nawilżania powietrza
  • wanny bąbelkowe
  • urządzenia do hydromasażu

Tego można uniknąć używając środka do dezynfekcji SUPRA ACTIVA.