Supra Plus

Pobierz Kartę Produktu


Oferujemy skuteczny preparat do dezynfekcji i uzdatniania wody na bazie dwutlenku chloru — Supra Plus. Może on być stosowany w basenach, ale także do odkażania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Produkt jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt, co potwierdzają niezależne badania i atest Państwowego Zakładu Higieny, który uzyskaliśmy. Już przy niskim stężeniu Supra Plus cechuje się wysoką skutecznością, dlatego stosowanie środka zgodnie z zaleceniami producenta nie powoduje skutków ubocznych.

Jakie działanie ma Supra Plus? Producent zadbał o to, aby substancja skutecznie usuwała z wody bakterie, wirusy i inne groźne drobnoustroje. Dzięki temu zastosowanie preparatu pozwala na cieszenie się czystą wodą, bez jednoczesnej zmiany jej zapachu, smaku oraz właściwości. Co więcej, Supra Plus nie tylko nie wpływa negatywnie na zapach wody, ale również neutralizuje ewentualną nieprzyjemną woń.

W przeciwieństwie do chloru nie tworzy także niebezpiecznych i rakotwórczych produktów ubocznych dezynfekcji, takich jak THM. Środek Supra Plus nadaje się od razu do zastosowania i jest skuteczny w walce z wirusami oraz bakteriami wszystkich typów. Doskonale radzi sobie z usuwaniem bakterii legionella, która może być przyczyną groźnych objawów ze strony układu oddychania.

 

Dlaczego warto zdecydować się na zakup Supra Plus?

Jako producent Supra Plus możemy zagwarantować, że jest to niezwykle skuteczny i bezpieczny produkt, który wykazuje dużą skuteczność w walce z wirusami, bakteriami, między innymi : Pseudomonos aureus, Escherichia coli, Legionella, Staphylococus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium. i drobnoustrojami. Co więcej, preparat nie zatyka, a nawet udrażnia systemy wodne oraz nie działa korozyjnie na materiały konstrukcyjne urządzeń i instalacje. Supra Plus utrzymuje prawidłowe parametry fizykochemiczne wód basenowych takich jak chlor związany, chloroform, czy THM-y. Eliminuje większość drobnoustroii, pleśni i grzybów. Supra Plus stosowany w niskich stężeniach, efektywnie wspomaga koagulacje. Co najważniejsze jest w pełni bezpieczny dla ludzi i posiada decyzję Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Supra Plus to nowoczesny i inteligentny środek o szerokim spektrum zastosowań. Występuje w formie płynu, jako koncentrat.

 

Jak bezpiecznie stosować preparat Supra Plus?

Warunkiem skuteczności i preparatu Supra Plus oraz Państwa bezpieczeństwa, jest zastosowanie się do określonych zasad. Ważne, aby przechowywać go w chłodnym i ciemnym miejscu przez maksymalnie 2 miesiące. Podczas stosowania należy postępować ze szczególną uwagą, ponieważ działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe oraz skórę. Jako producent Supra Plus zalecamy, aby bezwzględnie chronić go przed dziećmi oraz stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Substancja czynna: ditlenek chloru 4,76g/l produktu (generowany in situ z chlorku sodu poprzez zakwaszanie). Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktów.

 

Baniak z płynem Supra Plus

Jakie działanie wykazuje preparat Supra Plus?

Wielofunkcyjność w działaniu preparatu Supra Plus powoduje, że woda basenowa staje się czysta, o świeżym zapachu, a urządzenia dozujące są oczyszczone z alg, kamienia wapiennego i materii organicznych, które powodują rozmnażanie się bakterii i wirusów. Dwutlenek chloru skutecznie zabezpiecza wodę basenową przed mikroorganizmami takimi jak: Pseudomonus Aeruginosa, Legionella oraz polepsza parametry fizykochemiczne, obniża i usuwa chloroform i THMy.

Właściwości i działanie Supra Plus:

 • Supra Plus w stężeniach użytych do dezynfekcji i dodana do wody neutralizuje zapachy i poprawia jej smak.
 • Supra Plus w przeciwieństwie do chloru nie tworzy niebezpiecznych i rakotwórczych.
 • produktów ubocznych dezynfekcji, takich jak THM-y.
 • Supra Plus nadaje się od razu do zastosowania i jest skuteczna w walce z wirusami i bakteriami wszystkich typów.
 • Supra Plus udrażnia systemy wodne i nie działa korozyjnie na materiały konstrukcyjne urządzeń oraz instalacje.
 • Supra Plus pomaga w utrzymaniu prawidłowych parametrów fizykochemicznych wody basenowej obniża i usuwa.
 • chloraform i THM-y.
 • Supra Plus jest skuteczna w usuwaniu mikroorganizmów, bakterii i wirusów: Pseudomonos aureus, Escherichia coli, Legionella, Staphylococus aureus, Enterococcushirae, Salmonella typhimurium.
 • Supra Plus stosowana w niskich stężeniach efektywnie wspomaga koagulację.
 • Supra Plus zapewnia dokładne dawkowanie w zależności od zagrożenia wody basenowej (ręczne lub mechaniczne).
 • Supra Plus jest skuteczna w przedziale 4-10 pH, wspomaga utlenianie żelaza i manganu.
 • Supra Plus nadaje się od razu do zastosowania.
 • Przy stosowaniu Supra Plus poprawia się ogólny stan wody.

 

Porównanie dezynfekcji ozonem z dezynfekcją Supra Plus

Dezynfekcja ozonem polega na tym, że jest on silnie utleniającym gazem. Rozpuszczony w wodzie wskazuje małą zależność pH z powodu swojego bardzo wysokiego potencjału redox w porównaniu z chlorowymi kwasami. Ozon działa bakteriobójczo, jak też wirusobójczo i jest bez wątpienia bardzo dobrym środkiem dezynfekcyjnym.

Główną wadą ozonu jest fakt, że w przeciwieństwie do preparatu Supra Plus, bardzo źle rozpuszcza się w wodzie i jest silnie działającą trucizną (MAK – wartość 0,1 ppm). Z tego powodu musi być zredukowany i zniszczony w filtrach z aktywnym węglem, zanim woda dostanie się do sieci wodociągów. Całkowicie bezpieczna ochrona sieci wodnej jest w ten sposób niemożliwa. Przez krótki okres połowicznego rozpadu (kilka godzin) nie ma długotrwałego działania w wodociągach. Do uzyskania ozonu potrzebne są drogie ozonatory, które produkują ozon z powietrza, względnie tlen przez wyładowania elektryczne. Do zwiększenia uzysku ozonu musiałyby one być stale chłodzone, przez co należałoby uwzględnić koszty używanej schłodzonej wody lub energii użytej do urządzeń chłodzących. Z powodu szczególnej toksyczności ozonu może on być wykorzystany w zamkniętych systemach. Jednak dla takich urządzeń powstają wyraźnie zwiększone koszty na potrzebne urządzenia zabezpieczające.

Dużym zagrożeniem dla środowiska jest fakt, że ozon utlenia występujące w wodzie naturalne chlorydy do chloru. W ten sposób tworzy się kwas podchlorynowy i dochodzi do niechcianego chlorowania substancji zawartych w wodzie. Natomiast w wodach zawierających brom dochodzi, przez ozon, do tworzenia związków bromu.

 

Kryterium Ozon Supra Plus
Środek dezynfekujący musi w końcu zostać usunięty Ozon musi w większości przypadków być całkowicie usunięty – konieczność założenia dodatkowych filtrów aktywnego węgla Usunięcie dwutlenku chloru nie jest konieczne. Przeciwnie: Supra activa ma silne działanie magazynujące i długotrwale dezynfekujące
Działanie na substancje organiczne w wodzie i w przewodach rur Radykalne działanie na organiczne części składowe:- biologicznie nie rozkładające się substancje mogą zostać zamienione w bakteriologicznie dostępne materiały (pokarm bakteriologiczny po ozonowaniu) Redukuje filmy biologiczne w przewodach rur i zmniejsza ich tworzenie na nowo:- bakteriom, w szczególności legionellom zostaje zabrane podłoże z pożywieniem
Koszty Wysokie koszty urządzenia- obszerna technika urządzeń z agregatorami chłodzącymi- postępowanie z tlenem: gotowość/produkcja czystego tlenu i włączonych filtrów aktywnego węgla- wyższy i kosztowniejszy nakład na konserwację Niskie koszty urządzeń- korzystne, wytrzymałe komponenty- niski nakład na konserwację

Porównanie dezynfekcji promieniami UV z dezynfekcją Supra Plus

Dezynfekcja promieniami UV polega na tym, że przez światło UV (światło o długości fal 254 nm) proteiny i aminokwasy absorbują tak dużo energii, że dochodzi do ich zniszczenia i przez to może doprowadzić do załamania przemiany materii.

Największy minus dezynfekcji promieniami UV polega na tym, że może ona działać tylko tam, gdzie promienie UV istotnie mogą wniknąć. Nawet najmniejsze zanieczyszczenia np. złogi wapna w lampach UV prowadzą do drastycznego obniżenia stopnia działania. Niestety nie zostaje osiągnięta długotrwałość działania. Bakterie pozostałe z tyłu urządzenia, nieuniknione w filmie biologicznym znajdą pożywienie i natychmiast zaczną się rozmnażać (np. bakterie w prześlizgujących się amebach). Nie może być mowy o skutecznym efekcie dezynfekcyjnym. Zwłaszcza, że eksperci podkreślają, że bakterie i wirusy nie zostają zabite przez urządzenia UV, lecz tylko wysterylizowane. Znany ekspert porównał bakterie za urządzeniem UV do wielkiej sfory krokodyli. Tylko dlatego, że te byłyby wysterylizowane, nie odważyłby się mimo to między tę wygłodniałą sforę wejść. Minusem dezynfekcji promieniami UV są także nieporównywalnie większe koszty, niż w przypadku zastosowania preparatu Supra Plus.

 

Kryterium Promienie UV Supra Plus
Problemy z pozostałościami środków dezynfekcyjnych Dezynfekcja tylko na miejscu działania; - należy zatroszczyć się o to, by po działaniu promieni UV jego działanie istniało; Długotrwałe działanie dezynfekujące
Zależność działania dezynfekcyjnego Przy nieuregulowanych urządzeniach UV działanie dezynfekcyjne silnie zależne od parametrów przepływu: - intensywność promieniowania jest zależna od rodzaju przepływu (stopień tolerancji) i jakości wody (materiały humusowe, ogólne zmętnienie i zmętnienie przy strącaniu – przy żelazie, manganie – UV powoduje utlenianie) Długotrwałe działanie dezynfekujące- zarodki zostają zdezynfekowane, względnie obumierają- usunięcie filmów biologicznych w przewodach rur
Koszty konserwacji Relatywnie wysokie koszty utrzymania urządzeń UV:- coroczna wymiana rur UV- co 3 do 5 lat konieczność wymiany łusek kwarcowych w rurach, w zależności od jakości wody Małe koszty pielęgnacji- korzystne, długo wytrzymałe komponenty- niskie zapotrzebowanie konserwacyjne

Porównanie dezynfekcji chloem z dezynfekcją Supra Plus

Dezynfekcja chlorem polega na tym, że chlor z wodą zmienia się w kwas solny ( Eo = 1,49 V), który zabija mikroorganizmy.

Jako największą wadę określa się silną zależność chlorowodorowego kwasu od wartości pH potencjału Redox, który od wartości ph 7,5 traci swoją siłę dezynfekującą przez zmianę do hipochlorytanu. Wartość pH wody pitnej oscyluje w granicach 6,5 do 9,5 pH. Wiele wirusów ciężko jest zlikwidować kwasami chlorowodorowymi, inne wirusy są nawet odporne na chlor. Przy zwiększonych temperaturach, w sieci przewodów kwas rozpada się bardzo szybko, przez co nie osiąga się wystarczającej ochrony w systemach ciepłej wody oraz w pojemnikach z ciepłą wodą (40° C lub 50° C) nie obserwuje się praktycznie żadnego działania.

Szczególnym minusem dla środowiska jest to, że chlorowodorowy kwas, tak samo jak hipochloryt działa chlorująco. Jeżeli więc zależy Państwu na ekologicznym rozwiązaniu, warto zdecydować się na zakup preparatu Supra Plus. W wodzie pitnej dochodzi przez reakcję z kwasem humusowym do wykształcenia ulotnych związków trihalogenmetanu i ciężkich chlorowanych węglowodorów. Obie substancje, jak twierdzą specjaliści mają rakotwórcze, długofalowe działanie. Poza tym dochodzi do tworzenia nieprzyjemnie pachnących i smakujących chlorofenoli. Wytwarzają one typowy zapach pływalni, którym szybko przesiąka nasza skóra. Negatywne jest to, że przy zastosowaniu podchlorynowych kwasów wartości AOX przeważnie zostają przekroczone.

 

Kryterium Chlor Supra Plus
Rozkład filmu biologicznego w sieciach rur W czynnej koncentracji wody pitnej tylko mały rozpad filmu biologicznego, ponieważ brakuje przenikania. Supra Plus przenika przez film biologiczny całkowicie go rozkładając.
Odwanianie Wytwarzanie substancji o ograniczonym zapachu i smaku przez reakcje z fenolem, aminami i algami. Odwaniające cechy tzn. substancje zapachowe i smakowe w wodzie np. przez fenole, algi lub ich produkty rozpadu zostają zamienione, względnie nie zostają wytworzone.
Działanie dezynfekujące w zależności od wartości ph Dezynfekcja gwarantowana tylko przy wartościach < pH 7,5. Dezynfekcja niezależnie od wartości pH. Tak samo wysoka w zakresie 4 < x < 10 pH.
Tworzenie wywołującego raka THM´s i AOX Silne tworzenie przez reakcje z organicznymi składnikami wody. Brak tworzenia THM´s w wodzie pitnej. Tylko małe tworzenie AOX.
Tworzenie drażniących śluzówkę chloramin ( przyczyna zapachu pływalni) Chlorowanie wszystkich aminów do chloraminów. Brak reakcji z pierwotnymi i wtórnymi aminami i brak tworzenia chloramin. Chloraminy tworzone przez chlor zostają zniszczone podczas utleniania.
Działanie na bakterie i wirusy Dobre cechy bakteriobójcze, ale złe cechy wirusobójcze. Przy wartościach pH > 7,5 także złe działanie bakteriobójcze.  
Działanie na algi Tylko przy chlorowaniu uderzeniowym. Przy stałej dezynfekcji ustalono 0,2 do 0,5 mg/l.
Działanie utleniające Silny środek utleniający, który przez chlorowanie (tworzenie AOX) działa utleniająco. Do 3,5 razy silniejsze działanie utleniające niż chloru. Utlenianie odbywa się przez przenoszenie tlenu.
Stabilność sieci Temperatura > 30° niszczy chlor bardzo szybko. Przez skłonność do reakcji wysokie niszczenie w sieci. Supra Plus także przy temperaturze 30° C < x < 45° C dostatecznie stabilny w zamkniętych systemach. Reaguje bardziej selektywnie niż chlor.
Korozyjność Duży udział chlorydu w roztworach chloru z ołowiem; w związku z wysokim potencjałem redox (utleniania i redukcji) powoduje wysokie ilości korozji. Roztwory Supra nie zawierają chloru, dlatego małe ilości korozji.
Zachowanie przy zmywaniu Gorsza zdolność zmywania przez tworzenie i adhezję chlorowanych składników wodnych. Dobra zdolność do zmywania z rur, powierzchni itd. i przez to mniejsze zużycie wody do zmywania.

Porównanie niektórych cech i wartości granicznych chloru i Supra Plus

 

Kryterium Chlor  Supra Plus
Rozpuszczalność w wodzie( 10° C, 1 bar) 10 g/l Ca. 30g/l 2)
Hydroliza, dysocjacja HCIO, HCI, H+, CIO- Brak hydrolizy względnie brak produktów dysocjacji
Próg zapachu i smaku w wodzie 0,05 mg/l Od 0,08 mg/l
Dawka 1) 1,2 – 6 mg/l Max. 0,4 mg/l
Wartości graniczne w wodzie pitnej 1) min.0,1 mg/l max 0,3 mg/l min 0,05 mg/l max 0,2 mg/l
Reakcje chemiczne z substancjami wodnymi
AmoniakZwiązki amoniaku Chloramina Brak reakcji
Fenole Chlorofenol Utlenianie
Substancje humusoweWodne substancje organiczne ChlorowanieMetanol trihalogenowyZwiązki organiczne chloru Utlenianie
Żelazo – II, mangan - II Utlenianie Utlenianie
Zależność wartości ph Zmniejszające się działanie dezynfekcyjne przy rosnących wartościach ph W zakresie pH 4…10 tak samo
1) Według rozporządzenia w sprawie wody pitnej 2013 2) ze względów bezpieczeństwa max. 4g/l