Uzdatnianie wody dla hodowli zwierząt

Krowy na poluPreparat Supra Activa to sprawdzony środek do uzdatniania wody dla hodowli zwierząt. Produkt zawiera biobójczą substancję czynną, która zapewnia optymalny poziom dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez zwierzęta hodowlane. Supra Activa znajduje zastosowanie jako preparat do oczyszczania wody wykorzystywanej podczas produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego. Woda poddana działaniu preparatu Supra Activa nadaje się zarówno do spożycia, jak i do celów higienicznych. Środek ten może być również wykorzystywany zamiast chloru do dezynfekcji wody wodociągowej, która służy m.in. do przygotowywania posiłków dla zwierząt hodowlanych, a także do celów gospodarczych związanych z hodowlą zwierząt. Czysta woda jest stałym elementem, towarzyszącym różnym etapom procesu produkcji mięsa oraz przetworów mlecznych.

"Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu."