Uzdatnianie wody dla hodowli zwierząt

Krowy na poluUzdatnianie wody dla hodowli zwierząt ma kluczowe znaczenie w kontekście dbania o ich dobrostan. Procedura pozwala usunąć z cieczy toksyny i drobnoustroje, które mają negatywny wpływ na zdrowie oraz kondycję pojedynczych okazów, a także całego stada. Oferujemy skuteczny środek do odkażania, który zawiera biobójczą substancję czynną. Zapewnia ona optymalny poziom dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez zwierzęta hodowlane.

Środek umożliwiający uzdatnianie wody ma zastosowanie jako preparat do oczyszczania cieczy wykorzystywanej podczas produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego. Woda poddana działaniu preparatu nadaje się zarówno do spożycia, jak i do celów higienicznych. Środek ten może być również wykorzystywany zamiast chloru do dezynfekcji wody pitnej, która służy m.in. do przygotowywania posiłków dla zwierząt hodowlanych, a także do celów gospodarczych związanych z hodowlą zwierząt.

 

Uzdatnianie wody do hodowli drobiu i innych zwierząt — dlaczego proces jest tak ważny?

Uzdatnianie wody do hodowli drobiu i innych zwierząt ma kluczowe znaczenie przede wszystkim ze względu na:

  • zapobieganie rozwojowi chorób wśród zwierząt — zanieczyszczona woda może powodować m.in. choroby układów pokarmowego oraz oddechowego;
  • poprawę jakości żywienia zwierząt — woda to jeden z kluczowych składników diety dla różnych gatunków. W związku z tym jej odpowiednia jakość to także wysoka jakość żywienia w ujęciu ogólnym;
  • zwiększenie wydajności w hodowli — uzdatniona woda wpływa na przyrost masy ciała, produkcję mleka, jaj i ogólne wyniki produkcyjne;
  • ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska — nieuzdatniona ciecz stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia samych zwierząt, ale i dla środowiska. Wydaliny pochodzące z hodowli wraz z toksycznymi substancjami mogą przedostawać się do ziemi (m.in. w formie nawozów), powodując jej skażenie.

Należy pamiętać, że czysta woda jest stałym elementem towarzyszącym różnym etapom procesu produkcji mięsa oraz przetworów mlecznych, dlatego konieczne jest zadbanie o jej dobrą jakość. Najlepiej sięgnąć w tym celu po skuteczne i bezpieczne środki odkażające — niezmieniające właściwości, smaku i zapachu cieczy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym asortymentem, a także do kontaktu z nami w celu złożenia zamówienia. Gwarantujemy wysoką jakość środków odkażających potwierdzoną stosownymi certyfikatami.

,,Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem trzeba przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.”