Supra Activa — skuteczny i bezpieczny środek do dezynfekcji wody

 

 

Oferujemy preparat Supra Activa, który cechuje się wysoką skutecznością w dezynfekcji wody pitnej w rurociągach, studniach czy zbiornikach wodnych. Produkt zwalcza bakterie, wirusy oraz inne mikroorganizmy, które gromadzą się w wodzie. Zapobiega ich dalszemu rozprzestrzenianiu się i przywraca cieczy pierwotne właściwości. Tym samym minimalizuje ryzyko zachorowania ludzi i zwierząt na choroby przenoszone drogą wodną.

O czym należy wiedzieć w kontekście bezpiecznego stosowania preparatu Supra Activa? Producent zadbał o to, aby znalazło się w nim odpowiednie stężenie dwutlenku chloru. Dzięki temu produkt nie wymaga aktywacji oraz mieszania z innymi środkami. Jednocześnie woda, zdezynfekowana przy jego użyciu, nie zmienia swojego zapachu i właściwości. Może być spożywana przez ludzi i zwierzęta, a także stosowana w przemyśle.

Jako producent Supra Activa zadbaliśmy o uzyskanie odpowiednich atestów Instytutu Zdrowia, które potwierdzają bezpieczeństwo naszych produktów — zarówno preparatu Supra Activa, jak i Supra Plus. Ponadto Supra Activa ma także pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego nr 4643/11.

Po dezynfekcji preparatem nie jest wymagana neutralizacja (spłukiwanie). Zaletą środka w stężeniach użytych do dezynfekcji jest brak charakterystycznej woni chloru. Dodanie go do wody pomaga wręcz w neutralizacji innych, nieprzyjemnych zapachów, co znacznie poprawia komfort użytkowania. Dwutlenek chloru nie zatyka, a nawet udrażnia systemy wodociągowe, a także nie działa korozyjnie na materiały konstrukcyjne urządzeń i instalacje.

 

Jak stosować preparat Supra Activa?

Supra Activa nadaje się do dozowanie ręcznego lub mechanicznego (nie ma konieczności przebudowy instalacji). Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki oraz zasadami używania produktu, co zapewni Państwu bezpieczeństwo. W celu zoptymalizowania ilości preparatu i czasu jego działania (w zależności od stopnia skażenia) należy przeprowadzić badania czystości mikrobiologicznej. Jako producent Supra Activa zalecamy przechowywanie produktu w chłodnym i ciemnym miejscu, co znaczenie przedłuży jego trwałość.

Warto pamiętać, że podczas stosowania środka Supra Activa należy postępować ze szczególną uwagą, ponieważ może działać drażniąco na oczy, drogi oddechowe oraz skórę. Z tego powodu bezwzględnie należy stosować rękawice i odzież ochronną. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktów.

 

Baniak z płynem Supra Activa

Gdzie zastosować preparat Supra Activa?

Supra Activa znajduje zastosowanie w sektorach przemysłu, w których korzysta się z wody pitnej i użytkowej. Preparat może być z powodzeniem stosowany w:

 

 • produkcji i dystrybucji wody do spożycia,
 • hodowli zwierząt i ptaków, produkcji mleka,
 • w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności (przemysł mięsny, spożywczy, napoje itp.),

 

 • w szpitalach i klinikach specjalistycznych,
 • w gospodarce ściekowej,
 • weterynarii,
 • uprawie roślin i grzybów,
 • uzdatnianiu powietrza (usuwanie odoru),
 • inne zastosowania przemysłowe.

Supra Activa oznacza czystą wodę

 

Przedstawiamy Państwu preparat Supra Activa, który jest gotowym dwutlenkiem chloru do użycia. Dzięki temu posiada wiele istotnych zalet takich jak: stałe stężenie, większa skuteczność w działaniu, bardzo niskie dawki stosowania oraz łatwość i bezpieczeństwo w użyciu.

Preparat Supra activa to nowoczesny środek do dezynfekcji wody pitnej dla ludzi i zwierząt. Systematycznie stosowany zapewnia utrzymanie jakości wody nawet w obecności niesprzyjających czynników. Jako producent środka Supra Activa zadbaliśmy, aby posiadał on wysoką zdolność bakteriobójczą, pozwalającą na szybkie oczyszczanie wody pitnej, co bezpośrednio przekłada się na ochronę zdrowia ludzi i zwierząt.

Preparat nie działa niszcząco na elementy instalacji wodnych, a wręcz oczyszcza je z różnego rodzaju osadów, poprawiając w zdecydowany sposób przepływ i jakość wody. Nie wykazuje właściwości żrących ani korodujących. Co więcej, Supra Activa cechuje się wysoką skutecznością biobójczą przy niskich stężeniach, dzięki czemu może być stosowana do bezpiecznej dezynfekcji i zapobiegać rozwojowi groźnych bakterii i drobnoustrojów.

 

Jak działa preparat Supra Activa?

Przez zmieszanie trzech komponentów z wodą, następuje reakcja trwająca 60 minut. W jej wyniku powstaje wysokowartościowy i bardzo czysty koncentrat dwutlenku chloru (CLO2), który jest znacznie efektywniejszy niż chlor. Działa on w szerokim spektrum twardości pH od 4 – 10 i nie wytwarza żadnych organicznych produktów pochodnych.

Wszystkie rodzaje preparatów Supra Activa wykorzystują każdorazowo system opierający się na połączeniu stosowanych do ich produkcji komponentów ze ściśle określoną ilością wody. Przez zastosowanie naszej techniki produkcji uzyskujemy gotowy do użycia preparat. Dzięki temu gwarantujemy pełne bezpieczeństwo w trakcie jego stosowania. Do tej pory sposoby powstawania dwutlenku chloru wiązały się z wieloma utrudnieniami (własnoręczne mieszanie komponentów), a stosowany generator groził ryzykiem eksplozji. Dodatkowo, nasza metoda produkcji preparatów Supra activa otwiera wiele nowych wariantów zastosowania.

Produkt z atestem

 

Co to jest Supra activa?

Supra activa jest 0,4 % roztworem dwutlenku chloru i zawiera 4,76 g ClO2/l produktu. Stosowanie preparatu nie jest obarczone ryzkiem eksplozji. Supra Activa jest przez długi czas stabilna i skuteczna w przewodach linii wodnych, dzięki czemu nie powstają żadne dziury dezynfekcyjne spowodowane rozpadem materiału dezynfekcyjnego. Nasz preparat pozwala zachować stosowane do tej pory techniki pomiaru – kierowania – regulacji używane przy innych metodach uzyskiwania dwutlenku chloru.

Supra activa jest najczęściej polecanym komponentem w obszarze wody pitnej wg DIN EN 12671. Zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o wodzie pitnej ( 21.05.2001) BGBI. IS.959 ( TVO) oraz FR EN 12671 otrzymuje się 0,4% roztwór, który niszczy występujące w wodzie mikroorganizmy. Obok bakterii wszelkiego rodzaju (E – coli, Enterococcus supp., Listerii, Pseudomonas auruginosa, Staphylococcos aureus, legionelli,) usuwa także wirusy( Hepathitis), grzyby, drożdże, antracyt i związki metanu. W porównaniu z innymi środkami, jest szczególnie skuteczna w walce przeciwko legionelli. Preparat w ciągu kilku minut niszczy barierę ochronną bakterii, co w konsekwencji powoduje jej eliminację.

Chlor jest przez wielu naukowców określany jako rakotwórczy, przez co jego stosowanie jest zmniejszane lub całkowicie zabronione w coraz większej ilości dziedzin, jak np. przy hodowli zwierząt. Supra activa nie wywołuje ryzyka powstawania komórek rakotwórczych i może być bezpiecznie stosowany do dezynfekcji wody pitnej i użytkowej.

Supra activa przewyższa chlor w zastosowaniu z zimną i ciepłą wodą. Może być z powodzeniem wykorzystywana w wielu dziedzinach m.in. w przemyśle spożywczym, który boryka się często z wieloma problemami związanymi z występowaniem salmonellozy, listeriozy czy pleśni.

Supra activa jako dwutlenek chloru posiada pozytywną rekomendację organizacji WHO, która poleca stosowanie tego typu produktów w kontroli bakteryjnej.

 

Jakie są zalety preparatu Supra Activa?

Supra activa ma wiele istotnych zalet, które w zdecydowany sposób wpływają na jej konkurencyjność wobec innych znanych i używanych preparatów dezynfekujących. Kupując nasz preparat, z pewnością docenią Państwo, że:

 • Supra activa, w porównaniu z chlorem, ma wyższe wyniki utleniania,
 • Supra activa 20 - 30 krotnie ma wyższe działanie dezynfekujące niż chlor,
 • Supra activa nie reaguje w przeciwieństwie do chloru z amoniakiem, aminochlorkiem i organicznymi związkami,
 • Supra activa zmniejsza THM´s i HAA´s i inne wywołujące raka organiczne związki i nie chloruje organicznych substancji,
 • Supra activa jest niezrównana w walce z biofilmem,
 • Supra activa szybko i niezawodnie usuwa legionelle,
 • Supra activa działa wysoce efektywnie przeciwko zawartym w wodzie mikroorganizmom, takim jak: bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby, drożdże, jednokomórkowce ( ameby) i osady,
 • Supra activa jest skuteczna przy usuwaniu związków magnezu i żelaza,
 • Supra activa jest szczególnie przyjazna dla środowiska, ponieważ resztki produktów po jej zastosowaniu bez problemów się rozkładają.

Jako producent Supra activa możemy zagwarantować, że nasz środek w zdecydowany sposób ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z utrzymaniem czystości wody przy produkcji przemysłowej artykułów spożywczych, w hodowli zwierząt lub ich przetwarzaniu. Jej skuteczność sprawdza się też przy dezynfekcji wody basenowej i w zmniejszaniu wyjałowienia wody. Supra activa dzięki swojej wysokiej skuteczności przewyższa inne znane środki dezynfekujące i zasłużenie staję się liderem w walce z mikroorganizmami.

 

Supra atoms

 

 

Czym dokładnie jest dwutlenek chloru zawarty w preparacie Supra Activa?

Dwutlenek chloru to reaktywny gaz o selektywnych właściwościach utleniających, stosowany jako alternatywa dla chloru w procesie dezynfekcji wody. Dwutlenek chloru powoduje zakłócenie transportu składników odżywczych przez ściany komórkowe, powodując obumarcie komórek np. bakterii coli czy salmonelli, znajdujących się w wodzie. Z uwagi na swoje cechy, działa w znacznie niższych stężeniach niż chlor lub ozon, przez co nie oddziałuje negatywnie na materiały instalacyjne. Co więcej. wymagany czas dezynfekcji jest dużo krótszy, a skuteczność niszczenia zarodników, bakterii i wirusów w wodzie wyższa.

 

 

Jakie bakterie niszczy Supra Activa?

 

Supra Activa doskonale radzi sobie z usuwaniem groźnych bakterii, które mogą być groźne dla naszego zdrowia. Preparat może być z powodzeniem stosowany w walce z legionellą, Adenovirus spp, Mucor spp oraz z wieloma innymi, których pełny wykaz znajdą Państwo poniżej.

W Polsce problem namnażania się bakterii w instalacjach jest znany projektantom i instalatorom, ale również użytkownikom. Obiekty użyteczności publicznej, co pewien czas podlegają kontroli jakości wody w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Jeżeli służby wykryją skażenie ponadnormatywne, pojawia się problem. Oczywiście jednorazowo szybko można usunąć skażenie środkami chemicznymi, dezynfekując i płucząc instalację, jednak pociąga to za sobą zamknięcie obiektu na przynajmniej 24 godziny i generuje niemałe koszty. W przypadku dezynfekcji chemicznej i braku gruntownego oczyszczenia instalacji z osadów po pewnym czasie ponownie mogą pojawić się bakterie. Do rozwoju bakterii Legionella optymalne warunki występują w tym obszarze instalacji, w którym występuje woda o temperaturze 25-55°C.

W zakresie temperatur 38-42°C szybkość rozmnażania się bakterii legionella znacznie wzrasta, a podwojenie się ilości kolonii legionelli następuje w ciągu ok. 3 godzin. Wzrost namnażania bakterii występuje w miejscach występowania inkrustacji osadów wapiennych i kamienia kotłowego w instalacjach.

Ma to miejsce zazwyczaj w instalacjach typu:

 • instalacje ciepłej wody użytkowej;
 • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne;
 • instalacje do nawilżania powietrza;
 • wanny bąbelkowe;
 • urządzenia do hydromasażu.

Wykaz bakterii i wirusów, na które SUPRA ACTIVA wykazuje wysoką skuteczność zwalczania w bardzo krótkim czasie.

Adenovirus spp, Aspergillus flavus, Aspergillus niger,Bacillus cereus, Bacillus circulans, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Bacillus tuberculosis, Bifidobacter spp, Bluetongue Disease Virus,Campylobacter jejuni, Candida albicans, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Clostridium sporogenes, Corynebacterium nucleatum, Coxakievirus, Culex quinquefasciatus,Escherichia coli, Echovirus, Encephalomiocarditis Virus (EMSV), Enterobacter cloacae, Enterobacter hafnia, Eschopulariosis faecalis,Felline parvovirus, Flavobacterium spp, Fonsecaea pedrosoi,Fusarium spp, Fusobacterium nucleatum,Herpesvirus I, Herpesvirus II,Influenzaevirus, Iridovirus (PPA),Klebsiella pneumoniae, Minute virus of mice (MVM),Mouse Encelphalomyelitis Virus, Mouse Hepatitis Virus (MHV), Mouse Polio Virus (MEV) , Mucor spp, Mycobacterium spp, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium smegmatis, Mycoplasma, NDV, Parainfluenza Virus, Penicillium, Poliovirus, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp,Sacharomyces cerevisiae, Salmonella choleraesuis, Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum, Salmonella panama, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Salmonella typhosa, Sarcinae lutae, Scopulariopsis spp, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus stomatitis, Streptococcus 1,2,3, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes,Togavirus (PPC), Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum,Vaccinia virus, Vesicular Stomatitis Virus (VSV) , Vibrio cholerae,Yersinia enterolitica