Supra Activa, Gotowy do użycia dwutlenek chloru w płynie

 

 

Baniak z płynem Supra Activa

Główne obszary zastosowań
naszego preparatu do dezynfekcji i uzdatniania wody :

 

 • produkcja i dystrybucja wody do picia
 • higiena weterynaryjna
  (hodowla zwierząt i ptaków, produkcja mleka)

 

 • przetwórstwo i przechowalnictwo żywności (przemysł mięsny, spożywczy, napoje itp.)
 • uprawa roślin i grzybów
 • uzdatnianie powietrza (usuwanie odoru)
 • szpitale i kliniki specjalistyczne
 • gospodarka ściekowa
 • inne zastosowania przemysłowe

Supra Activa oznacza czystą wodę

czysta woda, to zdrowe życie

 

Na rynku znajdują się firmy oferujące dwutlenek chloru, jako skuteczny środek do dezynfekcji wody. Oferowane produkty przeznaczone są do samodzielnego mieszania lub za pomocą generatora. Podczas łączenia się preparatów, dochodzi do reakcji chemicznej tworzącej dwutlenek chloru. Powstały wg w/w metod środek różni się każdorazowo pod względem stężenia jak i skuteczności.

Aby dwutlenek chloru spełniał swoje zadanie musimy zwracać szczególną uwagę na produkt końcowy, który otrzymujemy po zmieszaniu wszystkich komponentów oraz czy stężenie jest wystarczające do zwalczania mikroorganizmów znajdujących się w wodzie.

Przedstawiamy preparat Supra activa, który jest gotowym dwutlenkiem chloru do użycia. Dzięki temu posiada wiele istotnych zalet takich jak: stałe stężenie, większa skuteczność w działaniu, bardzo niskie dawki stosowania oraz łatwość i bezpieczeństwo w użyciu.

Preparat Supra activa to nowoczesny środek do dezynfekcji wody pitnej dla ludzi i zwierząt. Systematycznie stosowany zapewnia utrzymanie jakości wody nawet w obecności niesprzyjających czynników. Posiada wysoką zdolność bakteriobójczą pozwalającą na szybkie oczyszczanie wody pitnej, chroniąc w ten sposób zdrowie ludzi i zwierząt.

Preparat nie działa niszcząco na elementy instalacji wodnych a wręcz oczyszcza je z zanieczyszczeń i różnego rodzaju osadów, poprawiając w zdecydowany sposób przepływ i jakość wody. Nie wykazuje właściwości żrących ani korodujących. Cechuje się wysoką skutecznością biobójczą przy niskich stężeniach, dzięki czemu może być stosowany do bezpiecznej dezynfekcji, zapobiegającej rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych, grzybów, wszelkich bakterii oraz wirusów.

Przez zmieszanie trzech komponentów z wodą, następuje reakcja trwająca 60 minut. W jej wyniku powstaje wysokowartościowy i bardzo czysty koncentrat dwutlenku chloru (CLO2), który jest znacznie efektywniejszy niż chlor. Działa on w szerokim spektrum twardości pH od 4 – 10 i nie wytwarza żadnych organicznych produktów pochodnych.

Wszystkie rodzaje preparatów Supra activa wykorzystują każdorazowo system opierający się na połączeniu stosowanych do ich produkcji komponentów ze ściśle określoną ilością wody. Przez zastosowanie naszej techniki produkcji uzyskujemy gotowy do użycia preparat. Dzięki temu gwarantujemy pełne bezpieczeństwo w trakcie jego stosowania. Do tej pory sposoby powstawania dwutlenku chloru wiązały się z wieloma utrudnieniami (własnoręczne mieszanie komponentów) a stosowany generator groził ryzykiem eksplozji. Dodatkowo, nasza metoda produkcji preparatów Supra activa otwiera wiele nowych wariantów zastosowania.

Co to jest Supra activa?

 • Supra activa jest 0,4 % roztworem dwutlenku chloru i zawiera 4,76 g ClO2/l produktu, Supra activa nie grozi w żadnej fazie produkcji ryzykiem eksplozji, Supra activa jest przez długi czas stabilna i skuteczna w przewodach linii wodnych, dzięki czemu nie powstają żadne dziury dezynfekcyjne spowodowane rozpadem materiału dezynfekcyjnego, Supra activa działa w szerokim zakresie pH od 4-10, Supra activa nie wywołuje korozji, co pozwala utrzymać instalację w dobrym stanie i zredukować długoterminowe koszty utrzymania,
 • Supra activa pozwala zachować stosowane do tej pory techniki pomiaru – kierowania – regulacji używane przy innych metodach uzyskiwania dwutlenku chloru.

 

Produkt z atestem

 

Supra activa jest najczęściej polecanym komponentem w obszarze wody pitnej wg DIN EN 12671. Zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o wodzie pitnej ( 21.05.2001) BGBI. IS.959 ( TVO) oraz FR EN 12671 otrzymuje się 0,4% roztwór, który niszczy występujące w wodzie mikroorganizmy. Obok bakterii wszelkiego rodzaju (E – coli, Enterococcus supp., Listerii, Pseudomonas auruginosa, Staphylococcos aureus, legionelli,) usuwa także wirusy( Hepathitis), grzyby, drożdże, antracyt i związki metanu.

Supra activa, w porównaniu z innymi środkami, jest szczególnie skuteczna w walce przeciwko legionelli. Dzięki temu preparatowi powłoka ochronna tej bakterii zostaje w ciągu kilku minut zniszczona, co w konsekwencji powoduje jej eliminację.

Chlor jest przez wielu naukowców określany jako rakotwórczy, przez co jego stosowanie jest zmniejszane lub całkowicie zabronione w coraz większej ilości dziedzin, jak np. przy hodowli zwierząt. Supra activa nie wywołuje ryzyka powstawania komórek rakotwórczych dzięki czemu zastępuje coraz częściej używany do tej pory chlor.

Supra activa przewyższa chlor w zastosowaniu z zimną i ciepłą wodą. Może być z powodzeniem wykorzystywana w wielu dziedzinach m.in. w przemyśle spożywczym, który boryka się często z wieloma problemami związanymi z występowaniem salmonellozy, listeriozy czy pleśni.

Supra activa jako dwutlenek chloru posiada pozytywną rekomendację organizacji WHO, która poleca stosowanie tego typu produktów w kontroli bakteryjnej.

Supra activa ma wiele istotnych zalet, które w zdecydowany sposób wpływają na jej konkurencyjność wobec innych znanych i używanych preparatów dezynfekujących :

 • Supra activa, w porównaniu z chlorem, ma wyższe wyniki utleniania,
 • Supra activa 20 - 30 krotnie ma wyższe działanie dezynfekujące niż chlor,
 • Supra activa nie reaguje w przeciwieństwie do chloru z amoniakiem, aminochlorkiem i organicznymi związkami,
 • Supra activa zmniejsza THM´s i HAA´s i inne wywołujące raka organiczne związki i nie chloruje organicznych substancji,
 • Supra activa jest niezrównana w walce z biofilmem
 • Supra activa szybko i niezawodnie usuwa legionelle,
 • Supra activa działa wysoce efektywnie przeciwko zawartym w wodzie mikroorganizmom, takim jak: bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby, drożdże, jednokomórkowce ( ameby) i osady,
 • Supra activa jest skuteczna przy usuwaniu związków magnezu i żelaza,

Supra activa jest szczególnie przyjazna dla środowiska, ponieważ resztki produktów po jej zastosowaniu bez problemów się rozkładają.

Supra activa ułatwia w zdecydowany sposób rozwiązywanie problemów związanych z utrzymaniem czystości wody przy produkcji przemysłowej artykułów spożywczych, w hodowli zwierząt lub ich przetwarzaniu. Jej skuteczność sprawdza się też przy dezynfekcji wody basenowej i w zmniejszaniu wyjałowienia wody.

Supra activa doskonale uzdatnia wodę pitną spożywaną przez ludzi i zwierzęta, zmniejszając ryzyko zachorowań wywołanych przez bakterie i wirusy.

Supra activa dzięki swojej wysokiej skuteczności przewyższa inne znane środki dezynfekujące i zasłużenie staję się liderem w walce z mikroorganizmami.

 

"Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu"

 

Supra atoms

 

 

Czym dokładnie jest
Dwutlenek chloru?

Dwutlenek chloru to reaktywny gaz o selektywnych właściwościach utleniających, stosowany jako alternatywa dla chloru w procesie dezynfekcji wody. Dwutlenek chloru powoduje zakłócenie transportu składników odżywczych przez ściany komórkowe, powodując obumarcie komórek np. bakterii coli czy salmonelli, znajdujących się w wodzie. Z uwagi na swoje cechy, działa w znacznie niższych stężeniach niż chlor lub ozon, przez co nie oddziałuje negatywnie na materiały instalacyjne. Również wymagany czas dezynfekcji jest dużo krótszy, a skuteczność niszczenia zarodników, bakterii i wirusów w wodzie wyższa.

Zalety Supra Activa wobec innych postępowań dezynfekcyjnych :

 • wyższe wyniki utleniania, w porównaniu z chlorem
 • 20 do 30-krotnie wyższe działanie dezynfekujące niż chlor
 • nie reaguje z amoniakiem, aminochlorkiem i organicznymi związkami
 • zmniejsza THM´s i HAA´s i inne wywołujące raka organiczne związki

 

 • nie chloruje organicznych substancji
 • działa permanentnie w swojej bakteryjnej działalności w dużym zakresie ph od 4 – 10
 • jest niezrównany przeciw biofilmowi i szybko i niezawodnie usuwa legionelle
 • działa wysoce efektywnie przeciw wszystkim zawartym w wodzie mikroorganizmom

 

 • posiada bardzo wysoką tolerancję materiału
 • jest skuteczny przy usuwaniu związków magnezu i żelaza
 • nadaje się szybko do zastosowania i jest skuteczny przy wszystkich zachodzących uszkodzeniach przez wirusy i bakterie wszystkich typów

 

Zwalcza Legionellę

i kilkadziesiąt innych bakterii

 

W Polsce problem namnażania się bakterii w instalacjach jest znany projektantom i instalatorom, ale również użytkownikom. Obiekty użyteczności publicznej, co pewien czas podlegają kontroli jakości wody w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Jeżeli służby wykryją skażenie ponadnormatywne, pojawia się problem. Oczywiście jednorazowo szybko można usunąć skażenie środkami chemicznymi, dezynfekując instalację i płucząc. Pociąga to za sobą zamknięcie obiektu na przynajmniej 24 godziny i generuje niemałe koszty. W przypadku dezynfekcji chemicznej i braku gruntownego oczyszczenia instalacji z osadów po pewnym czasie ponownie mogą pojawić się bakterie. Do rozwoju bakterii Legionella optymalne warunki występują w tym obszarze instalacji, w którym występuje woda o temperaturze 25-55°C.
W zakresie temperatur 38-42°C szybkość rozmnażania się bakterii legionella znacznie wzrasta, a podwojenie się ilości kolonii legionelli następuje w ciągu ok. 3 godzin. Wzrost namnażania bakterii występuje w miejscach występowania inkrustacji osadów wapiennych i kamienia kotłowego w instalacjach.
Ma to miejsce zazwyczaj w instalacjach typu:

- instalacje ciepłej wody użytkowej
- urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
- instalacje do nawilżania powietrza
- wanny bąbelkowe
- urządzenia do hydromasażu

 

Wykaz bakterii i wirusów, na które SUPRA ACTIVA wykazuje wysoką skuteczność zwalczania w bardzo krótkim czasie.

Adenovirus spp, Aspergillus flavus, Aspergillus niger,Bacillus cereus, Bacillus circulans, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Bacillus tuberculosis, Bifidobacter spp, Bluetongue Disease Virus,Campylobacter jejuni, Candida albicans, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Clostridium sporogenes, Corynebacterium nucleatum, Coxakievirus, Culex quinquefasciatus,Escherichia coli, Echovirus, Encephalomiocarditis Virus (EMSV), Enterobacter cloacae, Enterobacter hafnia, Eschopulariosis faecalis,Felline parvovirus, Flavobacterium spp, Fonsecaea pedrosoi,Fusarium spp, Fusobacterium nucleatum,Herpesvirus I, Herpesvirus II,Influenzaevirus, Iridovirus (PPA),Klebsiella pneumoniae, Minute virus of mice (MVM),Mouse Encelphalomyelitis Virus, Mouse Hepatitis Virus (MHV), Mouse Polio Virus (MEV) , Mucor spp, Mycobacterium spp, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium smegmatis, Mycoplasma, NDV, Parainfluenza Virus, Penicillium, Poliovirus, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas spp,Sacharomyces cerevisiae, Salmonella choleraesuis, Salmonella enteritidis, Salmonella gallinarum, Salmonella panama, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Salmonella typhosa, Sarcinae lutae, Scopulariopsis spp, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus stomatitis, Streptococcus 1,2,3, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes,Togavirus (PPC), Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum,Vaccinia virus, Vesicular Stomatitis Virus (VSV) , Vibrio cholerae,Yersinia enterolitica

Tego można uniknąć używając środka do dezynfekcji SUPRA ACTIVA.