Supra Plus

Niebieski baniak z płynemPreparat Supra Plus jest stosowany do dezynfekcji wody basenowej, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Może być używany w obecności ludzi, gdyż skutecznie działa w niskich stężeniach, przy których nie jest szkodliwy. Po dezynfekcji preparatem Supra Plus nie jest wymagana neutralizacja (spłukiwanie). Właściwości i działanie: Supra Plus w stężeniach użytych do dezynfekcji jest praktycznie bezzapachowy.Po dodaniu do wody nie posiada zapachu chloru oraz neutralizuje zapachy poprawiając w ten sposób jej zapach i smak. W przeciwieństwie do chloru nie tworzy niebezpiecznych i rakotwórczych produktów ubocznych dezynfekcji, takich jak THM. Supra Plus nadaje się od razu do zastosowania i jest skuteczny w walce z wirusami i bakteriami wszystkich typów.
Nie zatyka, a nawet udrażnia systemy wodne. Nie działa korozyjnie na materiały konstrukcyjne urządzeń i instalacje. Supra Plus utrzymuje prawidłowe parametry fizykochemiczne wód basenowych takich jak chlor związany, chloroform, czy THM-y. Skuteczny w usuwaniu mikroorganizmów, bakterii i wirusów, na które posiada badania skuteczności: Pseudomonos aureus, Escherichia coli, Legionella, Staphylococus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium. Eliminuje większość drobnoustroii, pleśni i grzybów.
Efektywnie wspomaga koagulacje, stosowana w niskich stężeniach. Dokładne dawkowanie w zależności od zagrożenia wody basenowej (ręczne lub mechaniczne). Bezpieczna dla ludzi.Skuteczna w przedziale 4-10 pH, wspomaga utlenianie żelaza i manganu.
Supra Plus posiada decyzję Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Supra Plus to nowoczesny i inteligentny środek o szerokim wachlarzu zastosowań. Występuje w formie płynu, jako koncentrat.
Skutecznie dezynfekuje, w krótkim czasie i przy małych stężeniach. Produkt przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Trwałość aktywnego roztworu: 2 miesiące w nienaruszonym pojemniku. Podczas stosowania należy postępować ze szczególną uwagą ponieważ działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe oraz skórę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Substancja czynna: ditlenek chloru 4,76g/l produktu (generowany in situ z chlorku sodu poprzez zakwaszanie).