Zastosowanie dwutlenku chloru w dezynfekcji wody pitnej

Dostęp do wody jest niezbędny w przypadku wszystkich organizmów żywych, jednak w sytuacji, gdy mają z niej korzystać ludzie, szczególnie istotna okaże się jej czystość. Ze względu na ryzyko, że znajdujące się w niej zanieczyszczenia mogą niekorzystnie wpłynąć na zdrowie spożywających je osób, a także pogorszyć jej smak lub konsystencję, poddaje się ją starannej filtracji. Niebezpieczeństwo zatruć czy poważnych chorób powodowanych przez mikroorganizmy sprawia, że konieczna staje się również dezynfekcja wody pitnej. Środki, jakie zostaną do tego użyte, muszą być jednak odpowiednio dobrane. Jednym z najlepszych rozwiązań będzie wykorzystanie dwutlenku chloru. Dowiedzmy się, dlaczego i sprawdźmy, w jakiej postaci zadziała on najskuteczniej.

 

Jakie jest działanie dwutlenku chloru?

Dwutlenek chloru działa na mogące znajdować się w wodzie pitnej mikroorganizmy dzięki temu, że łatwo doprowadza do procesu utleniania, który powoduje ich rozpad. Będzie on skuteczny już przy niewielkich stężeniach, a dodatkowo oddziałuje nawet wówczas, gdy pH wody waha się w bardzo szerokim przedziale od 2 do 10. Czas potrzebny do usunięcia drobnoustrojów chorobotwórczych okazuje się w jego przypadku wyjątkowo krótki. Niezwykle ważny jest też fakt, że w wodzie nie pozostają żadne groźne związki powstające w następstwie zniszczenia wszelkich mikroorganizmów. Co szczególnie istotne, dwutlenek chloru nie podwyższa ryzyka korozji, przez co nie uszkadza używanej armatury, zbiorników ani rurociągów.

 

Z jakich preparatów z dwutlenkiem chloru warto korzystać?

Świetnym wyborem, jeżeli chodzi o preparaty z dwutlenkiem chloru, jest Supra Activa, mający atest Państwowego Zakładu Higieny. Jest on nie tylko skuteczny, ale też w pełni neutralny dla smaku i zapachu wody oraz jej przejrzystości.