Uzdatnianie wody dla hodowli drobiu - dlaczego jest to tak istotne?

Swobodny dostęp do wody jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu. W przypadku hodowli drobiu właściwe nawodnienie będzie warunkiem właściwego pobierania paszy, a tym samym uzyskiwania pożądanych przyrostów masy oraz oczekiwanej nieśności. Niedobory wody są też jednym z najsilniejszych czynników stresogennych dla ptactwa. Nie możne jednak zapominać, że woda musi mieć odpowiednią jakość. Liczy się to, by była wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych, a także miała właściwe parametry, jeżeli chodzi o twardość, pH oraz temperaturę. Dla zapewnienia jej dobrego składu nieodzowne okaże się korzystanie ze środków do dezynfekcji wody. Przekonajmy się, dlaczego ma to tak duże znaczenie.

 

Dlaczego dezynfekcja wody jest ważna?

Woda pobierana przez drób musi być wolna od zanieczyszczeń i mikroorganizmów chorobotwórczych, które często są przyczyną różnych problemów zdrowotnych od złego wchłaniania składników odżywczych po groźne infekcje. Szczególnym problemem okaże się nadmierny wzrost flory bakteryjnej np. obecność drobnoustrojów z grupy pałeczek okrężnicy. Przyczyną kłopotów są znajdujące się w wodzie pitnej formy przetrwalnikowe pasożytów, zarodniki grzybów np. drożdży lub pleśni i wirusy. Równie istotne będzie dbanie o infrastrukturę używaną do przesyłu wody. Wynika to z faktu, że często na jej elementach tworzy się tzw. biofilm, a więc trudne do usunięcia skupiska mikroorganizmów, które uwalniają toksyczne substancje i z czasem opanowują coraz to nowe powierzchnie, zwiększając szanse na poważne zatrucie i problemy zdrowotne.

 

Jak uzdatniać wodę dla zwierząt?

Najlepszym sposobem na uzdatnianie wody dla zwierząt jest stosowanie preparatów zawierających dwutlenek chloru. Ze względu na swoją reaktywność szybko doprowadza on do unieszkodliwienia zanieczyszczeń przez ich rozkład, działa także na mikroorganizmy. Zaletą środków z dwutlenkiem chloru jest to, że nie tworzą one żadnych pozostałości.