Działania prewencyjne w rozwoju bakterii legionelli

Woda jest nie tylko podstawowym składnikiem wszystkich organizmów żywych, który jest niezbędny do picia, ale także substancją wykorzystywaną na wiele sposobów w zastosowaniach kulinarnych, higienicznych, grzewczych oraz przemysłowych. Ponieważ tworzy znakomite środowisko do życia, jest zasiedlana przez znaczną liczbę mikroorganizmów, w tym również takich, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi mających z nimi kontakt. Jednym z nich są bakterie Legionella pneumophila, których obecność sprawia, że niezbędne staje się stosowanie skutecznych preparatów biobójczych do wody. Przekonajmy się, dlaczego Legionella jest tak niebezpieczna i jak można sobie z nią poradzić.

 

Czym jest Legionella?

Bakteria Legionella pneumophila jest mikroorganizmem, który może wywołać groźną dla ludzi chorobę zakaźną nazywaną chorobą legionistów lub legionellozą. Może się ona rozwinąć w łagodniejszej postaci pozapłucnej, która przypomina objawy grypy albo znacznie bardziej niebezpiecznej formie płucnej. Symptomami są m.in. biegunka, nudności oraz zawroty głowy. Po niedługim czasie od zainfekowania organizmu bakteria doprowadza do zmian w płucach i będącej ich skutkiem niewydolności oddechowej. Legionella roznosi się drogą kropelkową, szczególnie często występuje w miejscach, gdzie mamy do czynienia z aerozolem wodnym, a więc na basenach, w pobliżu kurtyn wodnych, jak również w klimatyzacji. Bakteria najlepiej rozwija się w temperaturze 35–45°C, a sprzyjają jej wszelkiego rodzaju osady tworzące się w instalacjach wodnych.

 

Jak radzić sobie z ryzykiem pojawienia się Legionelli?

Sposobem na wyeliminowanie Legionelli jest używanie odpowiednich środków dezynfekujących i biobójczych. Szczególnie dobrze sprawdza się działający już w stosunkowo niskim stężeniu dwutlenek chloru.